Izvēlēties valodu:
Fondi
26.09.2018

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004)

Projekts “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

Projekta nr. 1.2.1.1/16/A/004;

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra ietvaros. Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Latvijas pārtikas nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

- Glabāšanas iepakojuma pētījumi;
- Glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
- Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.

2) Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

- Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
- Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
- Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Periodā no 16.06.2018. līdz 15.09.2018. projekta īstenošanā notiek ražošanas tehnoloģijas izstrāde, galu receptūru apstiprināšana, paraugu testēšana, komercializācija, galīgo tehnoloģiju apstiprināšana un izvēlēto prototipu atlase.

LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA tīmekļa vietne: http://www.lpkc.lv

Back
Jūsu grozs ir tukšs.
Kopā
€0,00