Select language:
Fonds
12.02.2020

Latvijas lauksaimniecības resursu ilgstspejīga izmantošana inovatīvu tehnoloģiju un funkcionālu pārtikas produktu, ar paaugstinātu uzturvētību izstrādei

Projekta vadošais partneris: SIA „RicBerry”

Projektā iesaistītie partneri:

-Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU),

- pašnodarbinātā Maija Kondratjuka

- LPKS "Augļu nams"

-bioloģiskā  z/s “Rogas”

Projekta īstenošanas laiks no 2018. – 2020.gada 30.jūlijam.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas dažādu augļu un ogu pārstrādē, un uz to bāzes izstrādāt inovatīvus un funkcionālus pārtikas produktus, ar paaugstinātu bioloģisko vērtību, tai skaitā bioloģisko produkciju. Pēdējo gadu laikā tiek aktīvi meklētas dabīgas izejvielas, kuru sastāvā ir bioloģiski aktīvas vielas, kas pozitīvi ietekmētu cilvēku veselību, tādējādi aizstājot mākslīgi sintezētos ķīmiskos savienojumus. Projekta ietvaros veiktas cenu aptaujas nepieciešamo iekārtu iegādei, kā arī izvēlēti pakalpojumu sniedzēji nepieciešamo testu un analīžu veikšanai. Veiktas visas sadarbības partneriem piederošo platību augšņu agroķīmisko īpašību rādītāju analīzes un pilns to izvērtējums, piegādāto izejvielu bioloģiski aktīvo vielu izvērtējums. LLU izstrādes procesā veikti eksperimenti jaunas ābolu pārstrādes tehnoloģijas izveidei, kā arī inovatīvo produktu iepakojuma izstrāde.Uzsākts pētniecības priekšpēdējais posms, kurā apkopoti visi 5 iepriekšējo periodu testēšanas rezultāti, izstrādāti optimālie režīmi produktu sublimācijai, uzsākta izstrādāto režīmu testa pārbaudes, atkārtotai ražošanai, rezultātu noturīgums. Sākās darbs pie jauno produktu rezeptūru izstrādes. 

Back
Your cart is empty.
Total
€0.00