Select language:
Fonds
12.02.2020

Latvijas lauksaimniecības resursu ilgstspejīga izmantošana inovatīvu tehnoloģiju un funkcionālu pārtikas produktu, ar paaugstinātu uzturvētību izstrādei Projekta īstenošanas laiks no 2018. – 2020.gada 30.jūlijam. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas bez...

Fonds
08.01.2019

16.2. Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei. Apakšpasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 2 sadarbības partneriem lauksaimniecības, me...

Fonds
14.11.2018

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/004 no 16.08.17. – 31.10.18. pilnībā realizēts. Pētniecības rezultātā izstrādātas 2 inovatīvas tehnoloģijas un radīti 2 jauni produkti aktīviem cilv...

Fonds
26.09.2018

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004) Periodā no 16.06.2018. līdz 15.09.2018. projekta īstenošanā notiek ražošanas tehnoloģijas izstrāde, ...

Fonds
01.09.2018

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004) Periodā no 16.03.18. - 15.06.18. notiek darbs pie jaunu recepšu un produktu izstrādes un rezultātu a...

Fonds
29.03.2018

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004) Periodā no 16.12.17 līdz 15.03.18 projekta īstenošanā  turpinās darbs pie jauna produkta receptūras ...

News
02.03.2018

Berries in Chocolate Mmm ... it's worth to try!

News
01.02.2018

Riga Food 2015. A success! a lead

Fonds
21.09.2017

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004)

Fonds
06.06.2017

Jaunu ražosanas līdzekļu iegāde

Your cart is empty.
Total
€0.00