Select language:
Fonds
29.03.2018

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004) Periodā no 16.12.17 līdz 15.03.18 projekta īstenošanā  turpinās darbs pie jauna produkta receptūras ...

News
02.03.2018

Berries in Chocolate Mmm ... it's worth to try!

News
01.02.2018

Riga Food 2015. A success! a lead

Fonds
21.09.2017

Atskaite par padarīto projektā “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS” (nr. 1.2.1.1/16/A/004)

Fonds
06.06.2017

Jaunu ražosanas līdzekļu iegāde

Fonds
27.03.2017

LAD apstiprina ELFLA iesniegto Ricberry projektu!

Fonds
30.12.2015

To China with EU funding!

Fonds
11.12.2015

Ricberry in LPUF initiative!

News
27.11.2014

Ricberry invests in the future!

Fonds
09.09.2014

Project is co-financed by EU:

Your cart is empty.
Total
0,00 €